Welkom op de website van Palestra Fysiotherapie Amsterdam.

Update coronamaatregelen

Beste klanten,

 

Wij vragen u in de wachtruimte/bij de balie en in  de behandelkamer een mondkapje te dragen.

Voor het oefenen/trainen in de fitnesszaal, waar 1,5m afstand gehouden kan worden, geldt dit niet. Wel heeft u voor oefenen/trainen in de fitnesszaal een geldige QR-code en legitimatiebewijs nodig, die bij de balie of door uw fysiotherapeut zal worden gescand. Dit geldt voor zowel onder begeleiding oefenen/trainen als zelfstandig oefenen in de fitnesszaal.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.


 

Palestra Fysiotherapie heeft protocollen opgesteld t.a.v. de veiligheids- en hygiënische maatregelen en wanneer u bij ons een afspraak maakt zullen wij het triage stappenplan en onze protocollen met u doornemen. U kunt de documenten bekijken via de volgende links:

Team Palestra Fysiotherapie: 
Email: info@palestrafysio.nl / Telefoonnummer: 020-6140736

 

 

 

Ook voor 2021 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. 

Privacy Policy

Palestra Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt via onderstaande link de Privacy policy van Palestra Fysiotherapie inzien:

Privacy Policy Palestra Fysiotherapie

Bij Palestra Fysiotherapie Amsterdam kunt u rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.

Bij Palestra Fysiotherapie Amsterdam vindt u:

  • Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie & Dry Needling
  • Behandeling zonder verwijsbrief van huisarts
  • Toegankelijk voor iedereen
  • Behandeling op vergoeding van alle zorgverzekeringen
  • Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
  • Ruime openingstijden
  • GEEN wachtlijst!

U bent in goede handen

Palestra Fysiotherapie Amsterdam is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit is de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten die als doel heeft de voorwaarden te scheppen voor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Daarnaast zijn alle fysiotherapeuten werkzaam bij Palestra Fysiotherapie Amsterdam BIG-geregistreerd en staan ze ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF.