Welkom op de website van Palestra Fysiotherapie Amsterdam.

Palestra Fysiotherapie houdt eerder op te bestaan en wel per 1 maart 2024!!

Geachte (oud) klanten van Palestra Fysiotherapie,

Palestra Fysiotherapie heeft besloten om al per 1 maart 2024 haar bedrijfsactiviteiten te beëindigen. De huidige mogelijkheden op onze locatie heeft ons helaas hiertoe moeten besluiten.

Voorlopig zijn wij nog wel per email bereikbaar voor vragen (info@palestrafysio.nl)

Met vriendelijke groet,

Team Palestra Fysiotherapie

 

 

Palestra Fysiotherapie houdt op te bestaan

Geachte (oud) klanten van Palestra Fysiotherapie,

Afgelopen jaar is een roerig jaar geweest met het overlijden van de eigenaar van de sportschool Palestra Sports, waarbinnen Palestra Fysiotherapie is gevestigd en het besluit dat Palestra Sports per 31 december 2023 zal ophouden te bestaan.
Als gevolg hiervan is de huurovereenkomst van Palestra Fysiotherapie ook beëindigd en is voortzetting op de huidige locatie niet mogelijk.
In de afgelopen periode heeft Palestra Fysiotherapie gekeken naar de mogelijke opties voor voortzetting van onze praktijk en hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Hierdoor heeft Palestra Fysiotherapie moeten besluiten de praktijk te beëindigen en wel per 31 maart 2024. Tot deze datum kunnen wij u nog gewoon blijven ontvangen in onze praktijk.
Wij begrijpen dat dit ook voor u een hele verrassing en verandering is.
Uiteraard zullen wij, indien u dit wenst, met u meedenken over verdere voortzetting van uw behandeling na onze beëindigingsdatum.
Wij danken u voor het vertrouwen wat u steeds in ons team heeft gesteld.

 

Met vriendelijke groet,

Team Palestra Fysiotherapie

 

 

Ook voor 2024 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. 

Privacy Policy

Palestra Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt via onderstaande link de Privacy policy van Palestra Fysiotherapie inzien:

Privacy Policy Palestra Fysiotherapie

Digitale zorg

Naast behandeling op de praktijk is het ook mogelijk online behandeling te krijgen of een combinatie van beide via Physitrack. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bij Palestra Fysiotherapie Amsterdam kunt u rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.

Bij Palestra Fysiotherapie Amsterdam vindt u:

  • Fysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie & Dry Needling
  • Behandeling zonder verwijsbrief van huisarts
  • Toegankelijk voor iedereen
  • Behandeling op vergoeding van alle zorgverzekeringen
  • Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
  • Ruime openingstijden
  • GEEN wachtlijst!

U bent in goede handen

Palestra Fysiotherapie Amsterdam is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit is de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten die als doel heeft de voorwaarden te scheppen voor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Daarnaast zijn alle fysiotherapeuten werkzaam bij Palestra Fysiotherapie Amsterdam BIG-geregistreerd en staan ze ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF of Stichting Keurmerk.