Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling, probeert u dan samen met uw behandelend fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waarbij Palestra Fysiotherapie is aangesloten voor zijn klachtenregeling.

Neem nu contact op!