Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling of u heeft een klacht over uw fysiotherapeut, probeert u dan samen met uw behandelend fysiotherapeut of de praktijkeigenaar tot een oplossing te komen. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waarbij Palestra Fysiotherapie is aangesloten voor zijn klachtenregeling. Via de volgende link vindt u informatie over de geschillencommissie en de te volgen procedure: klachtenregeling

Neem nu contact op!