Vergoedingen

Vergoedingen Zorgverzekeringen

Sinds begin 2004 heeft de overheid het grootste deel van de vergoedingen voor fysiotherapie uit het basis verzekeringspakket gehaald (hoofdverzekering). Dit betekent dat deze behandelingen in het basis verzekeringspakket niet meer vergoed worden. Om dit op te vangen bieden zorgverzekeraars aanvullende pakketten op de basisverzekering aan waarin fysiotherapie behandelingen gedeeltelijk of onbeperkt vergoed worden. De meeste mensen hebben een aanvullende verzekering en krijgen fysiotherapie van hun zorgverzekeraar vergoed!! Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt uit uw aanvullende pakket kunt u terugvinden in uw polis of u kunt daarover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u een overzicht hiervan terugvinden via onderstaande linken van www.independer.nl :
 
Fysiotherapie
Manuele Therapie

Uw fysiotherapeut declareert de gegeven behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U dient zelf in de gaten te houden hoeveel behandelingen er gegeven zijn en hoeveel u er nog van uw verzekering vergoed krijgt.

Particuliere Tarieven 

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, of u geen vergoeding meer krijgt vanuit uw aanvullende verzekeringspakket, dient u de nota zelf te voldoen. Onze praktijktarieven zijn dan voor u van toepassing. U kunt bij u behandeld fysiotherapeut navragen welke tarieven voor u van toepassing zijn. Om onze praktijktarieven te bekijken, kunt u de volgende link aanklikken: Tarieven Palestra Fysiotherapie
Op deze praktijktarieven zijn betalingsvoorwaarden van toepassing, die u via de volgende link kunt terugvinden: Betalingsvoorwaarden Palestra Fysiotherapie

Behandeling bij knie- en heupartrose
Sinds 2019 worden de eerste 12 behandelingen (per 12 maanden) bij artrose van de knie of heup vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft dan wel met uw eigenrisico van 385,- € te maken. Zijn er meer behandelingen nodig, dan vergoeden een aantal verzekeringen deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Behandelingen van kinderen
Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 9 tot 18 behandelingen fysiotherapie nog gewoon vanuit de hoofdverzekering vergoed en hoeven voor de eerste 9 tot 18 behandelingen fysiotherapie dus niet aanvullend verzekerd te zijn.

Behandeling bij Chronische klachten
Naast de ‘gewone’ klachten, bestaat er ook een lijst met chronische klachten (lijst minister Borst). Indien uw klacht op deze lijst voorkomt, krijgt u voor een langere periode fysiotherapie behandelingen vergoed. Vanaf de 21ste behandeling krijgt u de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering (hoofdverzekering). Bij fysiotherapeutische zorg die vanuit uw basis verzekering wordt vergoed heeft u wel met uw eigen risico te maken. Voor 2024 zal dit eigen risico 385,-€ bedragen. Indien u aanvullend verzekerd bent krijgt u over het algemeen de eerste 9 tot 20 behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit kunt u terugvinden in uw polis. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dient u de eerste 20 behandelingen zelf te voldoen.

Neem nu contact op!