Patiënteninformatie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Voor behandelingen bij Palestra Fysiotherapie heeft u sinds 1 januari 2006 geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig. Uw fysiotherapeut voert dan eerst een screening uit d.m.v. een vragenlijst, om te kijken of u wel op het op het ‘juiste adres’ bent. Blijkt dit na de screening niet het geval, dan verwijst uw fysiotherapeut u door naar uw huisarts of andere paramedici. Indien na screening en verder onderzoek fysiotherapie geïndiceerd is, dan kan de fysiotherapeutische behandeling gestart worden.

Veranderingen vergoedingen 2017
De meeste blessures/klachten worden niet vanuit uw basisverzekering vergoed, maar vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van uw gekozen aanvullend pakket hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt. U kunt dit terugvinden in uw polisoverzicht of u kunt contact opnemen met uw verzekering hierover.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering, met daarna eventueel nog een extra 9 behandelingen. Daarna vind er geen vergoeding meer plaats vanuit de basisverzekering en kunt u gebruik maken van uw aanvullende verzekering of u dient de nota’s zelf te voldoen.

Indien u klacht voorkomt op de chronische lijst Minister Borst, dan krijgt u in 2017 de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien uw pakket dit vergoed anders dient u deze zelf te voldoen. In 2017 krijgt u vanaf de 21ste behandeling de behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering. Er zijn een aantal klachten/aandoeningen die vanaf 2013 niet meer op de chronische lijst zullen voorkomen, welke aandoeningen dit betreft kunt u aan uw behandelend fysiotherapeut vragen.

Eigen risico
Wanneer de fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering heeft u te maken met een verplicht eigen risico. Dit geld niet voor uw aanvullende verzekering. In 2017 zal het eigen risico net als in 2016, 385,- euro bedragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend fysiotherapeut of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Inzage behandeldossier
Uw fysiotherapeut houdt ten behoeve van de behandeling van uw klacht een behandeldossier bij. U kunt altijd, wanneer u dit wenst, uw behandeldossier inkijken.

Kwaliteit praktijk
Palestra Fysiotherapie is altijd bezig om de kwaliteit van de praktijk te verhogen. Elk jaar stelt Palestra Fysiotherapie een kwaliteitsjaarverslag op om inzichtelijk te maken hoe het met de kwaliteit binnen de praktijk is gesteld en hoe deze te verbeteren en te waarborgen. Het kwaliteitsjaarverslag van 2015 kunt u via de volgende link bekijken:

kwaliteitsjaarverslag Palestra Fysiotherapie 2015 

Neem nu contact op!