Patiënteninformatie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Voor behandelingen bij Palestra Fysiotherapie heeft u sinds 1 januari 2006 geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig. Uw fysiotherapeut voert dan eerst een screening uit d.m.v. een vragenlijst, om te kijken of u wel op het op het ‘juiste adres’ bent. Blijkt dit na de screening niet het geval, dan verwijst uw fysiotherapeut u door naar uw huisarts of andere paramedici. Indien na screening en verder onderzoek fysiotherapie geïndiceerd is, dan kan de fysiotherapeutische behandeling gestart worden.

Veranderingen vergoedingen 2024
De meeste blessures/klachten worden niet vanuit uw basisverzekering vergoed, maar vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk van uw gekozen aanvullend pakket hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt. U kunt dit terugvinden in uw polisoverzicht of u kunt contact opnemen met uw verzekering hierover.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering, met daarna eventueel nog een extra 9 behandelingen. Daarna vind er geen vergoeding meer plaats vanuit de basisverzekering en kunt u gebruik maken van uw aanvullende verzekering of u dient de nota’s zelf te voldoen.

Indien u klacht voorkomt op de chronische lijst Minister Borst, dan krijgt u in 2024 de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien uw pakket dit vergoed anders dient u deze zelf te voldoen. In 2024 krijgt u vanaf de 21ste behandeling de behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering. Er zijn een aantal klachten/aandoeningen die vanaf 2013 niet meer op de chronische lijst voorkomen, welke aandoeningen dit betreft kunt u aan uw behandelend fysiotherapeut vragen.

Eigen risico
Wanneer de fysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering heeft u te maken met een verplicht eigen risico. Dit geld niet voor uw aanvullende verzekering. In 2024 zal het eigen risico net als in 2023 385,- euro bedragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend fysiotherapeut of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Behandeling bij knie- en heupartrose
Sinds 2019 worden de eerste 12 behandelingen (per 12 maanden) bij artrose van de knie of heup vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft dan wel met uw eigenrisico van 385,- € te maken. Zijn er meer behandelingen nodig, dan vergoeden een aantal verzekeringen deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering.

Privacy Policy

Palestra Fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt via onderstaande link de Privacy policy van Palestra Fysiotherapie inzien:

Privacy Policy Palestra Fysiotherapie

Inzage behandeldossier
Uw fysiotherapeut houdt ten behoeve van de behandeling van uw klacht een behandeldossier bij. U kunt altijd, wanneer u dit wenst, uw behandeldossier inkijken.

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
Bij Palestra Fysiotherapie is de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing, waar bij de rechten en plichten van cliënten in de zorg wordt beschreven. Voor meer informatie kunt u op de volgende link klikken: 

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

Huisreglement
Palestra Fysiotherapie heeft een huisreglement opgesteld, welke van toepassing is tijdens uw behandeling. U kunt via onderstaande link inzicht krijgen in het reglement.

Huisreglement

Betaingsvoorwaarden
Onderstaande betalingsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u bij Palestra Fysiotherapie onder behandeling bent.

Betalingsvoorwaarden

Kwaliteit praktijk
Palestra Fysiotherapie is altijd bezig om de kwaliteit van de praktijk te verhogen. Elk jaar stelt Palestra Fysiotherapie een kwaliteitsjaarverslag op om inzichtelijk te maken hoe het met de kwaliteit binnen de praktijk is gesteld en hoe deze te verbeteren en te waarborgen.

Neem nu contact op!